Paminėta 10-ies metų sukaktis

 

,,Kad būtum laimingas pats, padėk kurti laimę kitiems...“ (R. Follerou).

Atnaujintuose ir vis gražėjančiuose VšĮ Elektrėnų vaikų globos namuose šiemet paminėta 10-ties metų sukaktis.

2000 m. liepos 26 d. Elektrėnų savivaldybės tarybos ir Elektrėnų Marijos Kankinių Karalienės parapijos pastoracinės tarybos sutartimi buvusiose katalikiškos mokyklėlės patalpose buvo įsteigti VšĮ Elektrėnų vaikų globos namai - stacionari socialinių paslaugų įstaiga, teikianti globos (rūpybos), ugdymo, sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams ir Praėjusį sekmadienį vaikų globos namuose surengta iškilminga, didžiulį būrį svecių sukvietusi, švente.

Vaikų globos namų 10-ties metų sukaktis prasidėjo susikaupimu ir rimtimi: Elektrėnų Kankinių karalienės bažnycioje parapijos vaikai meldėsi rožinio malda, kunigas Marius Talutis aukojo šventas mišias už globos namų šeimą - vaikus ir darbuotojus.

Renginį eilėmis pradėjo vedančioji ,,Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja Rita Šabūnienė. Skambėjo eilės, mintys apie kiekvieno - mažo ar suaugusio žmogaus - širdies troškimą turėti savo namus, jausti jų šilumą ir žinoti, jog yra mylimas ir laukiamas.

Sveikinimo žodį tarė parapijos klebonas monsinjoras Jonas Sabaliauskas, meras Arvydas Vyšniauskas, pirmas Elektrenų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis.

Susirinkusiems koncertavo ir skaitė eiles vaikų globos namų auklėtiniai. Nuoširdžiai pasveikino pradinės mokyklos direktorė Elvyra Bandzevičienė, Paramos šeimai tarnybos vadovė Gražina Palidauskienė, Vaikų dienos centro direktorė Agnė Sakalinskienė, Elektrėnų reabilitacinio centro direktorė Edita Kizlienė, auklėtinės Gabrielės globėja Irena Satkauskienė. Pasveikinti vaikų globos namų vaikų ir darbuotojų atvyko viešnios iš Naujosios Zelandijos. Šioje šalyje gyvena du įvaikinti buvę mūsų namų auklėtiniai. Visų darbuotojų, vaikų vardu sukakties proga direktorę Vidą Rakauskienę pasveikino socialinė pedagogė Nėlė Petkevičienė ir auklėtinė Agnė.

Pasidžiaugti švente, padėkoti už šilumą, meilę atvyko ir buvusios globos namų auklėtines Loreta Žigutytė ir Inesa Valkauskaitė.

Sveikinimus atsiuntė ir bendruomenė iš Vokietijos ,,Sterntaler-Kindet Litauen e. V.“, su kuria vaikų globos namai bendradarbiauja jau 7 metus: vaikai kiekvieną vasarą svečiuojasi Vokietijoje, vokiečių šeimose.

Vaikų globos namų direktorė Vida Rakauskienė dėkojo atvykusiems svečiams už šiltus sveikinimus, palinkėjimus, dovanas, bendrą maldą. Direktorė džiaugėsi, kad turi tokį darnų darbuotojų kolektyvą - kaip vieną bendrą šeimą, šaunius vaikus. Už nuoširdų, geranorišką ir prasmingą darbą meras A. Vyšniauskas, klebonas J. Sabaliauskas ir direktorė V. Rakauskienė darbuotojams įteikė padėkas ir atminimo dovanėles, o visiems svečiams buvo įteikti vaikų ir darbuotojų rankomis pagaminti suvenyrai.

Sukakties paminėjimas baigėsi prie šventinio vaišių stalo, kurį palaimino klebonas J. Sabaliauskas.

Ši šventė - padėka Dievui ir žmonėms už meilę, pagalbą, paramą, o kartu ir noras pasidžiaugti vieni kitais.

 

Socialinė pedagogė Nelė Petkevičienė