Paparčių vaikų globos namuose svečių iš Vokietijos surengta šventė

Gražią birželio dieną (2014-06-26) Elektrėnų šeimos namų vaikučiai buvo pakviesti atvykti į Paparčių šv. Juozapo vaikų globos namus. Paparčiuose vyko susitikimas su rėmėjais iš Vokietijos (Kinder brauchen unsere Hilfe e.v.).

Skambant muzikai mus pasitiko Paparčių vaikų globos namų direktorė Rūta Kanclerytė. Vienas iš Paparčių vaikų globos namų auklėtinių parodė mums globos namų patalpas, teritoriją. Viską apžiūrėję visi (svečiai iš Vokietijos, Beižionių globos namų vaikai ir mes) susirinkome kiemelyje pažiūrėti vaikų paruoštos programos. Vaikučiai dainavo, šoko, parodijavo pop žvaigždes. Atmosfera buvo pilna plojimų, juoko, klegesio ir džiaugsmo.

Po koncerto, kuris truko gan ilgai, buvome išalkę ir rinkomės visi papietauti. Vaišių buvo pilni stalai. Ne tik valgėme, bet ir bendravome vieni su kitais. Šnekučiavomės su svečiais iš Vokietijos, fotografavomės. Vaikai susipažino vieni su kitais, šokinėjo ant batutų, suposi, čiuožinėjo nuo čiuožyklų.

Atsisveikinant Vokietijos svečiai vaikučiams įteikė dovanėlių, apipylė saldainių lietumi. Taip pat gavome „Draugystės raštą“ nuo Vokietijos svečių.

Vaikai grįžo puikios nuotaikos, pakylėti, pilni įspūdžių. Ir mes ten buvome, arbatą, kavą gėrėme, o burnoje nieko neturėjome.

Bendra nuotrauka su svečiais iš Vokietijos

Elektrėnų vaikų globos vaikučių pasirodymas

Šokinėjam ant batuto

Vaikai žaidžia

Draugystės raštas