Stovykla Varkaliuose


Liepos 7-12 dienomis mūsų ugdytinės atostogavo parapijos jaunimo stovykloje Varkalėse „ Šlovinu tave, nes esu nuostabiai padarytas“ Ps 139,14.
Stovyklos tikslas gilinti jaunų žmonių tikėjimą, įsiklausyti į Dievo kvietimą sekti paskui Jį, liudyti Jo meilę savo gyvenimu. Stovykloje buvo nuostabu, nes kiekvienas dalyvavęs, prisidėjo prie jos jaukumo savo nuoširdžiomis šypsenomis, savo vaikišku krykštavimu, žaidimais ir maldomis. Buvo nepakartojama, nes stovykloje dalyvavęs jaunimas bandė įsigilinti į tikėjimo prasmę per maldą, mokymus, žaidimus ir buvimą drauge.
Visus labai nustebino ir pradžiugino Varkalių gyventojų dosnumas. Jie mums atnešdavo pieno, kiaušinių, daržovių...

Laikas, praleistas kartu, visiems buvo naudingas, sustiprino ne tik tarpusavio draugystę, bet ir vienybę su Jėzumi.