Svečiuose vyskupas Jonas Ivanauskas

 


Kaišiadorių naujasis vyskupas Jonas Ivanauskas gegužės 16 dieną svečiavosi vaikų globos namuose. Vyskupas bendravo su darbuotojais ir vaikais. Domėjosi vaikų pomėgiais, popamokine veikla, mokymusi, ateities planais, apžiūrėjo vaikų kambarius ir palinkėjo siekti užsibrėžto tikslo. Kiekvienam spaudė ranką įteikdamas palaimintojo Jurgio Matulaičio paveikslėlį.
Globos namų direktorė Vida Rakauskienė papasakojo apie vaikų globos namus, pasidžiaugė sulaukus tokio garbingo svečio Jo Ekscelencijos vyskupo ir padėkojo už apsilankymą.
Naujasis Ganytojas pažadėjo dar ne kartą atvykti, o atsisveikindamas visiems palinkėjo Dievo palaimos ir pakvietė gegužės 20 dieną kartu švęsti sekmadienį, dalyvaujant Šv. Mišiose.