ELEKTRĖNŲ ŠEIMOS NAMŲ DARBUOTOJŲ 2020 M. VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

EŠN

Eil.
Nr.


Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

I
ketvirčio

II
ketvirčio

III
ketvirčio

IV
ketvirčio
1.
Direktorė
1
1884,96
2064,48 2108,85 2231,46
2.
Vyr. buhalterė
1
1477,07
1601,6 1902,43 1713,32
3.
Buhalterė
1
1064,8
1064,8 1083,55 1141,47
4.
Vyr. socialinis darbuotojas
1
1081,88
1315,6 1377,24 1398,93
5.
Ūkio meistras/vairuotojas
1
792,81
773,92 776,34 776,34
6.
Specialistas ūkio reikalams
1
1082,53
1144,52 1233,52 1121,83
7.
Kompiuterinės priežiūros specialistas
0,25
204,67
202,45 204,67 221,34
8.
Soc. pedagogas
2,3
1361,97
1511,36 1894,01 1569
9.
Psichologas
0.5
589,6
607,07 615,33 662,81
10.
Soc. darbuotojai
4
1302,6
1302,46 1415,09 1776,08
11.
Soc. darbuotojų padėjėjai
16,2
1202,87
1161,98 1170,45 1080,36
12.
Pagalbinis darbininkas
1
626,11
627,58 670,25 701,94
13.
Valytoja
0,25
151,75
151,75 151,75 151,75
14.
Virėja
1
789,89
789,89 894,07 823,22
Viso
31,5

PŠT

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas
Etatų skaičius
I
ketvirčio
II
ketvirčio
III
ketvirčio
IV
ketvirčio
1.
Vyr.soc.darbuotojas
1
1258,4
1250,03
1258,4 1369,03
2.
Soc. darbuotojai
1
1252,88
946,58
1258,4 1361,95
3.
Soc. darbuotojų padėjėjai
3
877,21
640,99
960,77 1005,95
12
Iš viso
5


VDC

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas
Etatų skaičius
I
ketvirčio
II
ketvirčio
III
ketvirčio
IV
ketvirčio
1.
Specialistas vaikų užimtumui
3,5
832,27
929,1
991,71
985,14
 
Viso
3,5
       

 

ELEKTRĖNŲ ŠEIMOS NAMŲ DARBUOTOJŲ 2019 M. VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

EŠN

Eil.
Nr.


Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

I
ketvirčio

II
ketvirčio

III
ketvirčio

IV
ketvirčio
1.
Direktorė
1
1520,09
1617,55
1657,82
1657,82
2.
Vyr. buhalterė
1
1280,2
1434,95
1373.14
1363,94
3.
Specialistė ūkio reikalams
1
705,84
705,84
705,84
705,84
4.
Vyr.soc.darbuotojas
1
941,12
971,63
1031,56
870,09
5.
Kompiuterinės priežiūros specialistas
0,25
156,67
156,67
156,67
156,67
6.
Soc. pedagogas
1,3
271,27-1288,75
279,74-1071,34
291,83-1200,95
279,74-1244,92
7.
Psichologas
0,5
397,9
397,9
397,9
397,9
8.
Soc. darbuotojai
2
925,07
1072,31
1089,94
1047,42
9.
Soc. darbuotojų padėjėjai
6,65
917,61
904,71
866,64
871,29
10.
Virėja
1
685,08
685,08
685,08
685,08
  Viso
15,7

PŠT

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas
Etatų skaičius
I
ketvirčio
II
ketvirčio
III
ketvirčio
IV
ketvirčio
1.
Vyr.soc.darbuotojas
1
932,47
941,74
970,63
1002,47
2.
Soc. darbuotojas
1
894,41
894,41
929,47
964,41
3.
Soc. darbuotojo padėjėjos
3
718,07
718,07
759,32
747,54
12
Iš viso
5


VDC

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas
Etatų skaičius
I
ketvirčio
II
ketvirčio
III
ketvirčio
IV
ketvirčio
1.
Specialistas vaikų užimtumui
3,5
713,28
784,59
735,63
812,66
 
Viso
3,5