Blog Details

Give a helping hand for poor people

KAS YRA PREKYBA ŽMONĖMIS?

Žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant išnaudoti. Išnaudojimas apima kitų asmenų išnaudojimą prostitucijos forma ir kitas seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, vergiją ar veiklą, panašią į vergiją, tarnystę ar organų pašalinimas  (Valstybės žinios, Nr. 49-2166).

Remiantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2021 m. duomenimis, Lietuvoje buvo pradėti 7 nauji ikiteisminiai tyrimai dėl vidaus ir tarptautinės prekybos žmonėmis, iš kurių 3 dėl prekybos žmonėmis nusikalstomoms veikoms3 – dėl priverstinio darbo ir 1 – dėl prekybos žmonėmis elgetavimui ir seksualiniam išnaudojimui.

2021 m. asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis pagal amžiaus grupes – daugiausiai nukenčia nuo prekybos žmonėmis nusikaltimų 21–30 metų amžiaus asmenų grupė. Formos: seksualinis išnaudojimaspriverstinis darbassukčiavimas ir nusikalstamos veikos.

Didesnis skaičius nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis asmenų priklausė 60 metų ir vyresnių amžiaus grupei. Formos: priverstinis darbas ir sukčiavimas.

2021 m. nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis vykdytų ikiteisminių tyrimų asmenų socialinis portretas:

  • bedarbiai,
  • turintys lengvą neįgalumą,
  • neturintys pastovios gyvenamosios vietos,
  • nemokantys kalbos tos šalies, kurioje buvo išnaudojami,
  • nesusituokę (nevedę ar netekėjusios).

 Vilniaus apygardos teritorijoje nustatyta, kad dažniau susiduriama su atvejais, kai prekiautojai žmonėmis ir šių žmonių išnaudotojai yra finansinį kapitalą ir aukštą išsilavinimą turintyssocialiai nepažeidžiami asmenys, o jų pagalbininkai – žemesnio išsilavinimo ir finansiškai mažiau stabilūs asmenys.

2022-10-18 minima Europos Sąjungos kovos prieš prekybą žmonėmis diena.

Šia proga VšĮ „Ramintoja“, jau 3 m. vykdydama prevencinę veiklą prieš prekybą žmonėmis, nusikalstamas veikas, kartu su Nacionaline asociacija prieš prekybą žmonėmis kviečia bendradarbiauti Lietuvos savivaldybes, prisijungiant prie informacinės kampanijos „INFOBanga prieš prekybą žmonėmis“.

Siekdama atkreipti Elektrėnų savivaldybės gyventojų dėmesį į šią tarptautinę problemą, į kampaniją prisijungia ir Elektrėnų savivaldybė, todėl 2022 m. spalio 17-23 d. Elektrėnų kultūros centro lauko ekrane išvysite prieš prekybą žmonėmis prevencijai skirtus filmukus.

Nors informacijos apie Elektrėnų savivaldybėje vykdomos nusikalstamos veikos, susijusios su prekyba žmonėmis, nefiksuota, tačiau skatiname likti budrius ir neabejingus. Turint įtarimų dėl vykdomo nusikaltimo, reikia nedelsiant informuoti atsakingas institucijas ar kreiptis visą parą veikiančiu pagalbos telefono numeriu 8 800 91 119.  

Parengė: Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Remida Mikaliūkštienė

 

Informacijos šaliniai:

http://prekybazmonemis.lt/kas-yra-prekyba-zmonemis/

2021 METŲ KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS SITUACIJOS LIETUVOJE APŽVALGA. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, 2022 m.

Translate »